Poročajte o rezultatih preizkusa

Ko raziskujemo ali eksperimentiramo, je seveda eden od izdelkov, ki jih moramo izdelati, eksperimentalno poročilo. Tako drugi ljudje poznajo ozadje, cilje, metode in rezultate, ki jih dobimo po poskusu. Rezultate eksperimenta lahko sestavimo v obliki besedila eksperimentalnega poročila.

Nekateri nameni besedila eksperimentalnega poročila so opis ciljev, postopkov in rezultatov izvedenih poskusov. Tako lahko pisec in bralec ocenita pravilnost eksperimentalnih rezultatov od proizvodnega procesa do orodij in materialov, uporabljenih v poskusu.

Besedilo poročila o poskusu je sestavljeno tudi za določitev rezultatov poskusa, še preden je izveden. To je zato, ker smo preučevali prejšnja eksperimentalna besedila, da smo si lahko predstavljali rezultate poskusov, ki jih bomo izvedli. Poleg tega nam prejšnje študije pomagajo tudi pri oblikovanju hipotez, ki bodo preverjene na veljavnosti v poskusih.

Značilnosti eksperimentalnega poročila

Značilnosti besedila tega poročila so, da vsebuje besedilo opazovanja in ozadje testa ali eksperimenta na predmetu ali predmetu raziskovanja. Nato besedilo opisuje tudi namen poskusa ter uporabljene materiale in orodja. V besedilu je opisan tudi postopek izvedbe poskusov in opazovanj. Snemanje rezultatov eksperimenta in predstavitev zaključkov. Nekateri primeri tega besedila so eksperimentalna besedila, znanstveni članki in poročila o praktikumu.

(Preberite tudi: Vrste paradigem v družbenih raziskavah)

Pri sestavljanju tega poročila moramo zapisati postopek in rezultate opazovanj glede na dejstva, ki jih najdemo na terenu. Eksperimentalnih rezultatov ne izmišljujte samo zato, da je hipoteza, ki smo jo postavili, pravilna. V raziskavah napačna hipoteza ne pomeni, da je naš eksperiment napačen. Napačna hipoteza kaže tudi nove informacije, da poskusi, ki jih izvajamo, ne dajejo rezultatov, ki smo jih pričakovali ali želeli.

Poleg tega mora biti besedilo poročila o poskusu objektivno in ne sme vsebovati predsodkov ali pristranskosti. Bodite pozorni tudi na uporabljeno slovnico in vrstni red besed v stavku, ker je naša sposobnost razvidna iz pisanja poročila.

Za lažje sestavljanje besedila poročila o preskusu lahko naredimo več korakov. Najprej moramo napisati strukturo ali grob opis besedila. Ta struktura nam bo pomagala napisati urejeno in sistematično poročilo. Začnemo lahko tako, da napišemo naslov, namen poskusa, uporabljena orodja in materiale ter izvedene korake.

Drugič, bolj zanimivo bi bilo, če bi postopek in eksperimentalne rezultate predstavili v obliki grafov, tabel, grafikonov in slik. Tako bodo bralci lažje razumeli vsebino našega besedila. Tretjič, po končanem sestavljanju orisa ga ne pozabite razširiti v podrobnejše besedilo ali odstavke. Bodite pozorni na slovnico in pisanje, ki ga uporabljamo. Ne pozabite prebrati besedila, ki smo ga napisali, da ne bo napak ali nelogičnih stavkov.