3 Vrste trkov v zagonu in impulzi

V teoriji lahko trčenje ali ukrivljenost rečemo tudi kot odraz. To je zato, ker se objekt giblje okoli drugega predmeta, ki miruje ali se premika. Vsak rezultat trka ima dva različna znaka, nekateri so popolni in nepopolni (naključni), nekateri pa le delni.

Primer, ki ga pogosto najdemo v vsakdanjem življenju, je udarjeno kladivo in žeblji. Glede na prožnost ali elastičnost trkajočega predmeta lahko trčenje razdelimo na 3 vrste, in sicer popolno elastično trčenje, delno elastično trčenje in trčenje ni popolnoma elastično.

1. Popolno prožno trčenje

Popolnoma prožen trk je trk, katerega kinetična energija je ohranjena. Kjer je v tem popolnoma odpornem trku skupna kinetična energija med dvema predmetoma pred trkom in po njem enaka. Z drugimi besedami, v popolnoma odpornih trkih bo veljal zakon o ohranjanju zagona in energije.

2. Delno odporna trčenja

Delno prožna trčenja so trki med dvema predmetoma, katerih skupna kinetična energija po trku je manjša od količine kinetične energije pred trkom.

(Preberite tudi: Zagon in impulzi v fiziki)

Pri tem trku se nekaj kinetične energije pretvori v druge oblike energije, tako da je kinetična energija po trku manjša kot po trku. Primer delno prožnega trka je na predmetih, ki prosto padajo in imajo odsev.

3. Trk ni popolnoma odporen

Pri trku, ki ni prožen, se zgodi, ko se dva trčita predmeta zlijeta in premikata hkrati. Kjer se bosta po trku oba predmeta združila ali postala ena. Primer tega trčenja je krogla, ki je izstrelila žarek in se vanj naselila.

Vrednost koeficienta povračila

Za razlikovanje teh treh vrst trkov pa je razvidno iz vrednosti koeficienta restitucije, ki se razlaga kot negativna vrednost iz razmerja med relativno hitrostjo obeh predmetov po trku in pred trkom. Matematično lahko vrednost koeficienta restitucije zapišemo kot: e = v 1 - v 2 / v 1 - v 2 .

Vrednosti koeficienta povračila za tri vrste trkov vključujejo:

  1. V popolnoma prožnem trku je vrednost e = 1
  2. Pri delno prožnih trkih je 0 <e <1
  3. V neprožnem trku je e = 0