Razumevanje položaja in funkcije Pancasile

Pancasila je osnova svetovne države. Glede na to se Pancasila uporablja tudi kot referenca pri vsakem oblikovanju državne politike, skupaj z ustavo. Pa ne samo to, Pancasila je tudi ideologija naroda, kar pomeni, da je Pancasila naše vodilo pri obnašanju kot državljani sveta.

Pancasila izvira iz Džakartske listine, ki je kasneje postala preambula ustave iz leta 1945. Spremembe Džakartske listine so bile vsebovane v prvem zapovedi, ki se je sprva glasilo: "Božanstvo z obveznostjo izvrševanja islamskega zakona za svoje pripadnike", nato pa se je spremenilo v "Vsemogočni Bog".

Zdaj, zdaj recimo, da smo si ga večina zapomnili - od prve do pete zapovedi, preučevali smo njeno zgodovino, a uporaba vseeno ni lahka stvar. Še posebej, če ne razumemo položaja in delovanja same Pancasile.

Zdaj se postavlja vprašanje, kakšen je položaj in funkcija Pancasile v svetu?

Položaj in delovanje Pancasile

Kot osnova države je Pancasila temelj, ki je postal moč za ustanovitev sveta. To je tudi duša svetovnega naroda, kar pomeni, da je duh Pancasile sposoben oživiti svetovni narod. Kot nacionalna osebnost ima Pancasila značilen slog, ki ločuje svetovni narod in druge narode.

Pancasila je tudi vir vseh zakonov. To pomeni, da vsi zakoni, sestavljeni in uveljavljeni v svetu, temeljijo na Pancasili. Kot plemenit sporazum je Pancasila, ki so ga sklenili ljudje sveta, sporazum, ki predstavlja glas ljudi. Pancasila odraža tudi ideale in cilje svetovnega naroda, da postane pravična in uspešna država.

Kot edino načelo v življenju naroda in države Pancasila velja za normo, ki ureja družbo. Pancasila, kot je moralnost razvoja, se mora nanjo sklicevati.

Pomen Pancasila

Pomen Pancasile lahko razdelimo na dva, in sicer kot osnovo države in kot pogled na narod za narod.

Kot osnova države je Pancasila temelj oziroma filozofija države. Pancasila ureja tudi sistem državne uprave in postaja osnova za izvajanje upravljanja države. Medtem pa je Pancasila kot pogled na narod narod vodilo za odnos in vedenje. To pomeni, da naša dejanja kot prebivalcev sveta ne smejo biti v nasprotju s Pancasilo. To je bilo storjeno zato, da so bili doseženi ideali in cilji države, kot je navedeno v Pancasili.