Različne vrednote in norme v družbi

V vsakdanjem življenju boste srečevali različne vrste ljudi. So ljudje prijazni in vljudni, obstajajo pa tudi ljudje, ki so nekoliko nesramni in brezbrižni. Na primer, ko vidimo ljudi, ki jedo sladoled, ko pa končajo, smeti preprosto odvržejo in ni na mestu. Ko to vidimo, ga želimo seveda ukoriti. Ker moramo v tem življenju spoštovati vrednote in norme, ki veljajo v družbi. Seveda, če dajemo prednost vrednotam in normam, potem lahko živimo v družbi v harmoniji in harmoniji.

Toda ali poznate različne vrednote in norme, ki veljajo v svetovni družbi? V nasprotnem primeru lahko ta članek preberete, dokler ni končan!

Vrednote in norme v družbi

Ob prisotnosti indiga in norm se zdi, da ima družba cilje in smernice, da lahko v družbi živi v harmoniji. V družbi velja veliko vrednot in norm, nekatere pa so podobne naslednjim.

Rezultat

Vrednost pomeni vse, kar v družbi velja za dobro in slabo. Naše vrednote lahko uporabimo kot osnovo za razmislek pri določanju stališč in tudi pri odločanju. Družbene vrednote bodo določene iz kulture ljudi. To je torej tisto, kar lahko vodi do razlik v vrednotah med skupnostmi v skupnosti. Značilnosti vrednosti so:

Nastala bo iz procesa socialne interakcije v družbi

Kot na primer vrednost spoštovanja do starejših, ki smo se je v otroštvu naučili z interakcijo s starši

Lahko vpliva na človekovo osebnost kot člana družbe

Primeri so vrednote, ki dajejo prednost skupnim interesom, na primer odnos do pomoči.

Obstajajo različni vplivi ali učinki na dejanja

Lahko je, da taka poštena oseba ne bi lagala.

V vsaki skupini skupnosti se razlikuje

Vsaka skupnostna skupnost ima lahko različne vrednote glede na interakcije ali nauke, ki jih prejme.

V družbenem življenju velja več vrst vrednot, in sicer:

  1. Materialna vrednost, in sicer vse, kar je koristno za človeško telo. Pa naj bo to hrana ali zdravilo. 
  2. Vitalna vrednost je vse, kar je za ljudi koristno pri opravljanju njihovih dejavnosti. Na primer knjige za študij, motorji za motoristične taksije itd
  3. Duhovna vrednota je vse, kar je koristno za človeški um (duhovno). Ta vrednost je razdeljena na več vrst, in sicer:
  • Vrednost resnice 
  • Vrednost lepote
  • Moralne vrednote 
  • Verska vrednost

Zdaj pa spoznajmo norme, ki veljajo v družbi.

Norma

Norme so sklop pravil v obliki ukazov ali prepovedi, določenih z medsebojnim dogovorom. Resnično, trdno in jasno, kar se razlikuje od vrednot.

Značilnosti družbenih norm so:

Nenapisano

Norme si bomo zapomnili in uporabljali le v vsakdanjem življenju

Je rezultat medsebojnega dogovora

Norme bodo postale pravila, ki bodo urejala vedenje vseh članov družbe. Zato morajo družbene norme temeljiti na medsebojnem dogovoru.

Lahko se spremeni  

Norme nastanejo iz procesa interakcije, ki se zgodi v družbi, tako da lahko doživijo spremembe glede na potrebe skupnosti.

Ubogani skupaj  

Kot pravilo, ki velja v družbi, morajo člani skupnosti podpirati in spoštovati družbene norme.

Obstajajo kazni / sankcije  

Te kazni / sankcije so lahko lahke, zmerne in stroge. Kazni / sankcije bodo izrečene za vse osebe, ki kršijo veljavne norme.

Potem ko poznamo značilnosti norm, je zdaj čas, da spoznamo različne vrste norm.

Glede na stopnjo sankcij:

1. Kako ( uporaba )

Dejanja ali vedenja, ki jih izvaja nekdo v skupini skupnosti, vendar se ne dogajajo neprekinjeno. Na primer, kako se pravilno in vljudno obleči. Če bodo kršeni, bodo prejeli opozorilo.

2. navade ( folkways )

Ukrepi, izvedeni večkrat z jasnim namenom, ki velja za dobre Če to počne skupina ljudi, lahko to imenujemo tradicija. Na primer navada spoštovanja in upoštevanja starševskih ukazov. In če bodo kršeni, bodo prejeli tudi opozorilo.

3. Kodeks ravnanja ( običaji )

Različna pravila, ki jih je sprejela skupnost. In običajno povezane z verskimi prepričanji ali prepričanji. Sankcije bi lahko bile težje. Na primer prepoved kraje, prepoved ubijanja itd.

4. Carina ( po meri )

Zbirka vedenj, ki so večne narave in so zelo vezana na družbo, ki jih sprejema. Sankcije so za tiste, ki kršijo, precej težke. Na primer, nekdo, ki krši izvajanje tradicionalne slovesnosti, bo kaznovan v obliki izključitve iz skupine.

Na podlagi virov

1. Verske norme

Izviral bo iz vsemogočnega Boga, ima absolutne značilnosti in ga morajo upoštevati vsi verniki. Kot verski nauki v dobrodelne namene.

2. Norme spodobnosti

Ima vir človeške vesti, da določa, kaj je dobro in kaj slabo. Lahko tvori človekov značaj ali značaj, na primer iskren odnos.

3. Norme vljudnosti

Te norme temeljijo na navadah, ustreznosti in ustreznosti, ki prevladujejo v družbi. Na primer, biti spoštljiv do staršev, vljuden in vljuden do vseh itd.

4. Pravne norme

Bo prišel od nekoga, ki ima položaj ali avtoriteto. Je prisilne narave in si prizadeva zaščititi in vzdrževati red v skupnosti. Na primer, ne stori kaznivih dejanj in drugih.

Torej gre za več vrst vrednot in norm, ki veljajo v naši družbi. Odlično bi bilo, če bi se teh dveh stvari držali v vsakdanjem življenju. Torej, če imate kakršna koli vprašanja glede tega, pišite v spodnje komentarje!