Vpliv napredka znanosti in tehnologije na svet

Tehnološki napredek trenutno zelo hitro narašča, kar je neizogibno, ker je veliko inovacij, ki so posledica razvoja znanosti in tehnologije (Znanost in tehnologija). To ima seveda pozitiven vpliv na državo, tako da lahko vodi k hitrejšemu razvoju, širi obzorja in izobražuje ljudi.

Opredelitev znanosti in tehnologije sama je vir informacij, ki lahko dodajo vpogled in zmogljivosti na področju tehnologije. Kdaj doseženi napredek v znanosti in tehnologiji zdaj zagotavlja udobje in udobje za človeško življenje.

Vendar pa bo v skladu z naravnim zakonom vsega sprememba neizogibno prinesla določene stranske učinke za vse udeležene v ciklu. Kakšni so torej pozitivni in negativni vplivi hitrega napredka znanosti in tehnologije za svet na politiko, gospodarstvo, družbeno kulturo in pravo?

Pozitiven vpliv znanstvenega in tehnološkega napredka

Politični vidiki

Napredek znanosti in tehnologije je povzročil, da vrednote, kot sta demokratična svoboda in odprtost, vplivajo na napredek uma in sodelovanje svetovnega naroda. Te vrednote bodo dobro sredstvo za nadzor kontinuitete vlade, ki je čista, poštena, poštena in sposobna dobro sprejeti želje skupnosti.

Ekonomski vidiki

Na področju gospodarstva lahko napredek znanosti in tehnologije spodbudi tuje naložbe, poveča blaginjo ljudi, poveča zaposlitvene možnosti in devize ter odpre mednarodne trge za domačo proizvodnjo.

Družbeno-kulturni vidiki

Pojav interneta in dovršenih pripomočkov je olajšal pridobivanje informacij od koder koli in kadar koli. Prav tako igra vlogo pri povečevanju učinkovitosti vsakodnevnih dejavnosti.

Pravni vidiki

Napredek znanosti in tehnologije bo vplival na obrambo in varnost, pravno državo, demokracijo in zahteve po človekovih pravicah postajajo vse močnejše. Poleg tega se krepi tudi povpraševanje po nalogah kazenskega pregona, ki so bolj pregledne, strokovne in odgovorne.

(Preberite tudi: Tehnološki trendi 2020, Kaj je na Edutechu?)

Poleg tega se bodo okrepili tudi zakonski predpisi in sprejemanje zakonskih predpisov, ki bodo koristni za širše ljudi.

Negativni vpliv razvoja znanosti in tehnologije

Politični vidiki

Z razvojem znanosti in tehnologije lahko družba napačno interpretira vrednote, kot sta demokratična svoboda in odprtost. To lahko moti politično stabilnost v državi.

Ekonomski vidiki

Na gospodarskem področju je razvoj znanosti in tehnologije lahko škodljiv, ker lahko poveča prosto trgovino, zaradi česar so lokalni proizvodi pod pritiskom, socialna neenakost nastane zaradi proste konkurence, možnosti, da tujce nadzirajo gospodarstvo države, in še huje, gospodarski regulativni mehanizem v celoti ureja trg, tako da vlada deluje le regulator.

Družbeno-kulturni vidiki

Ta napredek v znanosti in tehnologiji lahko privede do hedonizma, pa tudi do potrošniškega življenjskega sloga in individualizma. To seveda sproži družbeno neenakost, če človek ne more dobro sprejeti vpliva znanosti in tehnologije. Poleg tega obstajajo pomisleki glede erozije družbenih in verskih vrednot. Kjer lahko zaradi tehnološkega napredka včasih nekdo pozabi svoje odnose z drugimi in krši verske norme, na primer krajo z vdori v finančno institucijo itd.

Pravni vidiki

Strah je, da bo napredek znanosti in tehnologije na področju prava povzročil anarhistična dejanja skupnosti, ki bodo motila nacionalno enotnost in celovitost, nacionalno varnost in stabilnost. Zato je treba rešiti vpliv znanosti in tehnologije na državo, da bo ta tehnološki napredek mogoče uporabiti v dobro mnogih ljudi. Eden izmed njih je razvoj znanosti in tehnologije, ki mora biti v skladu z načeli Pancasile, in sicer z Enim božanstvom in podprt z ustavo iz leta 1945 za spodbujanje javne blaginje in izobraževanje življenja naroda.

Poleg tega upamo, da država v svoji ekonomski odpornosti ne bo preveč odvisna od večstranskih agencij, temveč bo okrepila domačo proizvodnjo z uporabo domačih surovin in bo usmerjena k ljudem.