Določanje vektorske rezultante z grafičnimi in analitičnimi metodami

Kot smo že razpravljali v prejšnjih člankih, so vektorji matematični simboli, ki imajo smer in velikost. Zaradi tega operacije na vektorjih niso tako preproste kot dodajanje ali množenje običajnih števil. V fiziki se vektorji običajno uporabljajo za označevanje hitrosti, sile in giba. Toda kako najti smer in velikost ali posledični vektor? Za iskanje rezultatskega vektorja lahko uporabimo dva načina, in sicer grafično in analitično.

Grafična metoda

Pri uporabi grafične metode se mora vektorska risba ujemati s svojo resnično lestvico. Smer vektorja ustreza smeri puščice vektorja in velikost vektorja se mora ujemati z njegovo dolžino. Po tem lahko z metodami seštevanja ali odštevanja določimo velikost nastalega vektorja. Ko ga najdemo, z merilnikom pomerimo dolžino in smer vektorja.

(Preberite tudi: Ugotovimo, vrste in lastnosti vektorjev)

Pomanjkljivost te metode je, da lahko povzroči sistematične napake pri izračunu dveh ali več vektorjev.

Analitska metoda

Za razliko od metode grafa analitična metoda s formulami in skicami določa velikost in smer vektorjev. Ta metoda se izvede z uporabo reference v obliki kartezijanskega koordinatnega sistema z izhodiščem na koordinatah (0, 0).

Sledi vektorska formula za izračun z uporabo analitičnih metod.

rezultanta1

Poleg grafičnih in analitičnih metod obstaja v bistvu še več načinov, s katerimi lahko izvajamo vektorske operacije, tako seštevanje kot odštevanje. Tu lahko uporabimo metodo trikotnika, metodo Tier in metodo Polygon. Razlago teh treh metod si lahko ogledate tukaj.