Deduktivni in induktivni, 2 vrsti odstavkov, ki bi ju morali poznati

Deduktivni in induktivni sta dve vrsti odstavkov, s katerimi se običajno srečamo pri študiju pouka svetovnega jezika. Oba imata posebne značilnosti, ki jih ločujejo. Odstavek je sestavljen iz številnih stavkov in vsebuje idejo. Položaj ideje je način za kategorizacijo deduktivnih in induktivnih odstavkov. Ob tej priložnosti bomo nadalje razpravljali o deduktivnih in induktivnih odstavkih skupaj s kratkimi primeri.

Opredelitev deduktivnih in induktivnih odstavkov

Morali bi vedeti razliko med tema dvema vrstama odstavkov. Da bomo lahko spoznali razliko med obema, si oglejmo njihove značilnosti in tudi primere.

Odbitni odstavek

Odbitek je vrsta odstavka, ki je razvita z deduktivnim vzorcem. Začenši od razlage splošnih zadev, nato pa bo pri razjasnitvi splošne razlage dodan poseben stavek. Odbitni odstavek je razviden iz kraja stavka ali glavne ideje na začetku odstavka.

Če razvrstimo, so značilnosti odbitnega odstavka naslednje:

  • Glavni stavek ali glavna ideja je v prvem stavku odstavka.
  • Ima splošni-posebni-posebni-posebni vzorec.
  • Glavni stavek je naveden s pojasnjevalnim stavkom.

Primeri odbitnih odstavkov:

Nesreče zaradi malomarnosti voznika so še vedno pogoste . V celotnem letu 2019 je zaradi prometnih nesreč, zlasti na cestninskih cestah, umrlo 15 ljudi. Vožnja v spanju je eden največjih dejavnikov k zgornjim številkam. To bi lahko povzročilo vrsto prometnih nesreč, ki bi mnogim škodovale. Nesreče zaradi malomarnosti se lahko zgodijo kadar koli podnevi ali ponoči. Zato se moramo vedno osredotočiti med vožnjo vozila na cesti. Poleg tega, da smo vzrok nesreč, smo lahko tudi žrtve.

Induktivni odstavek

Induktivni odstavek je odstavek, katerega glavni stavek ali ideja je na koncu odstavka. V skladu z indukcijskim vzorcem, in sicer tako, da najprej opišemo določene stvari, ki jih bomo nato zaključili s splošnejšimi stvarmi. Induktivne vrste odstavkov se začnejo z obrazložitvenimi stavki v obliki dejstev, primerov, podrobnosti ali dokazov, ki se nato zaključijo na koncu odstavka. 

Značilnosti induktivnega odstavka, ki jih lahko sklepamo, so naslednje:

Začne se s posebno razlago.

  • Pojasnjevalni stavek pred glavnim stavkom je v obliki dejstev, primerov, posebnih podrobnosti ali dokazov, ki podpirajo izjavo na koncu stavka.
  • Glavni stavek se nahaja na koncu odstavka (zaključek).
  • Vzorec je poseben-poseben-poseben-splošen.

Obstaja več vrst induktivnih odstavkov, in sicer posplošitve, analogije, vzročnosti in primerjave.

Primer induktivnega odstavka:

V tem trenutku ne bi smeli biti blizu, prav tako pa tudi vzdrževati imunost telesa, da ostane zdravo. Uporaba mask je tudi naša glavna obveznost, da se izognemo in preprečimo širjenje te pandemije, zlasti zdaj, ko je vlada PSBB uvedla kot poskus omejevanja širjenja virusa. Pri tem upoštevajmo vladna priporočila, da se lahko izognemo virusu COVID-19.

Zaključek

Položaj glavnega stavka ali ideje vam lahko najlažje opazite pri razlikovanju deduktivnih in induktivnih odstavkov. Obstajajo tudi številne druge značilnosti, ki jih lahko uporabite, na primer stavčni vzorci. 

To je torej razlaga deduktivnih in induktivnih odstavkov skupaj s kratkim primerom. Imate vprašanje? Če obstaja, ga lahko zapišete v stolpec za komentarje. In tega znanja ne pozabite deliti z množico!