Opredelitev in vrste zadrug

Nekateri od nas zagotovo poznamo izraz zadruga, kajne? Če se sklicuje na zakon št. 17. člen 2012, člen 1, je zadruga pravna oseba, ki jo ustanovi posameznik ali zadruga pravna oseba, pri čemer se sredstva svojih članov ločijo kot kapital za vodenje podjetja, ki izpolnjuje skupne želje in potrebe. Pri njenem izvajanju zadruge nimajo samo načel, temeljev, načel, vrednot in ciljev, temveč tudi vrste. Torej, kakšne so vrste zadrug?

V bistvu so zadruge razdeljene na veliko vrst. Nekateri temeljijo na vrsti posla, glede na raven, obstajajo tudi na ravni in statusu članstva. Na primer zadruge javnih uslužbencev, zadruge zaposlenih, šolske zadruge itd.

(Preberite tudi: Razumevanje ekonomije)

Spodaj bomo razpravljali o vrstah zadrug glede na vrsto podjetja in njihovo raven.

Vrste zadrug, ki temeljijo na vrstah poslovanja 

Sodeč po vrsti posla , zadruge delimo na štiri, in sicer zadruge proizvajalcev, potrošniške zadruge, hranilno-posojilne zadruge in storitvene zadruge.

1. Zadruga proizvajalcev

Zadruga proizvajalcev je zadruga, ki opravlja storitve nabave proizvodnega blaga. Na splošno proizvajalniške zadruge sestavljajo mali podjetniki (UMKM = mikro, mala in srednje velika podjetja) z izvajanjem dejavnosti nabave surovin in podpornega materiala za svoje člane.

2. Potrošniške zadruge

Potrošniške zadruge so zadruge, ki zagotavljajo vsakodnevne potrebe. Glavna dejavnost potrošniških zadrug je nakup in nato nadaljnja prodaja blaga ali storitev, tako da zadruga tukaj deluje kot distributer za proizvajalce in potrošnike.

3. Hranilno-posojilna zadruga

Hranilno-posojilne zadruge ali kreditne zadruge so zadruge, ki zagotavljajo hranilnice in posojila, ki služijo svojim članom. Cilj varčevalno-posojilne zadruge je pomagati svojim članom pri zagotavljanju posojil z nizkimi obrestnimi merami. Posojila, ki jih je dala zadruga, naj bi bila namenjena produktivnim prizadevanjem in blaginji njenih članov.

4. Servisne zadruge

Storitvene zadruge so zadruge, ki vodijo podjetja, ki se ukvarjajo s storitvami. Primeri te vrste zadrug so transportne zadruge in elektro zadruge.

Sodelovanje na podlagi ravni

Vrste zadrug glede na njihovo raven so razdeljene na dve vrsti, in sicer primarne zadruge in sekundarne zadruge.

1. Primarna zadruga

Primarna zadruga je vrsta zadruge, katere člani sestavljajo najmanj 20 ljudi. Vsak član mora poleg primarne zadruge izpolnjevati zahteve statuta tudi iste cilje.

2. Sekundarne zadruge

Sekundarne zadruge so vrsta zadrug, katerih člani so sestavljeni iz kombinacije primarnih zadružnih agencij in imajo širše delovno področje. Tako kot primarne zadruge, kjer mora imeti vsak član enake cilje, mora tudi tu imeti vsaka zadruga enake interese in cilje. Tako bodo izvedene dejavnosti učinkovitejše.

(Preberite tudi: Različni ekonomski sistemi v svetu, kaj so?)

Sekundarne zadruge lahko nadalje razdelimo na več vrst, in sicer osrednje zadruge (sestavljene iz najmanj 5 primarnih zadrug); Skupne zadruge (člani vsaj 3 osrednjih zadrug); Matična zadruga (najmanj člani so 3 zadružna združenja).