Formula območja trapeza in nekateri primeri težav, ki vam lahko pomagajo

Če ste pozorni, je trapez ravno obliko, ki je kombinacija drugih oblik, in sicer trikotnikov, natančneje pravokotnih trikotnikov in pravokotnikov ali kvadratov. Trapezoid ima tudi drugo ime, in sicer trapezoid. Ob tej priložnosti bomo preučili definicijo in tudi površinsko formulo trapeza in primer njegovih težav. Spoznajmo to eno ravno obliko.

Trapez je oblika, ki jo tvorijo štiri stranice, od katerih sta dve vzporedni, vendar ne enake dolžine. Vključeno v vrsto pravokotne oblike z vrtljivo simetrijo. Ugotovimo lahko, da ima trapez naslednje lastnosti:

  • Vključno z vrsto pravokotne oblike.
  • Ima par vzporednih stranic.
  • Ima samo eno rotacijsko simetrijo.
  • Ima enokrako simetrijo v enakokrakem trapezu.

Trapez sam je sestavljen iz treh vrst, in sicer:

Vsak trapez, ki je trapez, pri katerem vse štiri stranice niso enako dolge in nimajo pravih kotov. Ta trapez nima simetrije gub in ima samo 1 rotacijsko simetrijo.

kateri koli trapez

Enakokraki trapez, ki je trapeza, ki ima par enakih stranic, ima 1 krat simetrijo in 1 vrtljivo simetrijo.

enakokraki trapez

Desni trapez je vrsta trapeza, ki ima dva prava kota. Ta trapez nima simetrije krat in samo eno rotacijsko simetrijo.

trapezni komolec komolec

No, že vemo, kaj je trapez in tudi njegove lastnosti, pa tudi različne vrste. Zdaj pa začnimo z učenjem formule za območje trapeza.

Formula območja trapeza in primeri z njimi

Pri dejavnosti izračunavanja površine trapezne oblike bomo uporabili to enačbo:

Površina = ½  × skupne dolžine vzporednih stranic × višina

Na podlagi te formule lahko izračunamo površino trapeza. Da bi lahko bolje razumeli to formulo, si oglejmo primer te težave.

Primer težav:

Obstaja trapez z vzporednimi stranicami 20 cm oziroma 12 cm in višino 6 cm. Kolikšna je površina trapeza?

Rešitev:

S formulo, ki smo se je že prej naučili

W = ½ × vsota dolžin stranice × višina

L = ½ × (20 + 12) × 6

L = ½ × 32 × 6

L = 96 cm²

Kako? Ali bolje razumete? Če še vedno primanjkuje, lahko poskusite študirati v pametnem razredu. Spletna učna platforma, ki ima številne prednosti. Z digitalno platformo 360 °, do katere lahko med učnim procesom dostopajo učenci, učitelji in starši, pa tudi integriran sistem podpira razvoj učenja učencev. V pametnem razredu se lahko naučite različnih predmetov, vključno z matematiko in celo zbujanjem.

Na voljo sta 2 paketa, in sicer redni program in MBG. Regular je navaden program Smart Class, ki ponuja različne pripomočke in ugodnosti za spletne učne dejavnosti .

MBG, kar pomeni garancija za vračilo denarja, je program Smart Class, ki ponuja povračila, če študentov ne povišajo, seveda pod določenimi pogoji.

Če se želite naučiti in postaviti več vprašanj v zvezi s tem gradivom, lahko preizkusite izdelek PROBLEM podjetja Smart Class. Obstajajo različne vrste vadbenih vprašanj, ki se jih lahko naučite, tako da boste lahko vadili z najboljšimi različnimi vprašanji. Obstaja tudi funkcija ZAHTEVA, do katere lahko dostopate BREZPLAČNO, da vam pomaga odgovoriti na različna vprašanja o vprašanjih ali gradivu, ki ni bilo obvladano.

To je razprava o formuli območja trapeza, ki bi jo morali poznati. Če česa ne veste, zapišite svoje vprašanje v stolpec za komentarje.