Pojem količine in merske enote

Predmet pogosto prepoznamo z besedami dolg, kratek, visok, nizek, do težek in lahek. Ko pa želimo primerjati določene predmete, potrebujemo merilno orodje, da ugotovimo, kako visok ali težak je predmet. Zdaj imamo orodja, kot so merilniki in tehtnice za merjenje količin in enot.

Pred izumom teh dveh orodij smo običajno uporabljali dolžine, komolce ali korake za iskanje dolžine predmeta. Merilnik ali kilogram uvrščamo med standardne enote, razpon in komolc pa sta nestandardni enoti.

Kaj pa so točno količine in enote? Kaj počne v vsakdanjem življenju? No, v tem članku bomo o tem razpravljali skupaj.

Opredelitev količin in enot

Velikost je vse, kar je mogoče izmeriti in izraziti s številkami, čemur sledijo enote. Medtem je enota vse, kar se uporablja za izražanje rezultatov meritve ali primerjave v določeni meritvi.

(Preberite tudi: Ugotovimo, vrste in lastnosti vektorjev)

Pak Agus na primer prodaja riž. Izmeril ga je z dlančnikom. Dlančnik je enota, ki se uporablja za merjenje količine riža, to je mase. Za razliko od Pak Agusa tudi Bu Hartini prodaja riž. Razlika je v tem, da uporablja kilogramsko tehtnico. Oba merita enako količino, in sicer maso riža. Pak Agus in Bu Hartini pa uporabljata različne enote, in sicer ročni in kilogram.

V fiziki se količine delijo na glavne in izpeljane količine.

Znesek glavnice

Glavna količina je količina, katere enota je bila določena vnaprej in ni izpeljanka drugih količin. Znanih je sedem glavnih količin: masa, dolžina, čas, število molekul snovi, trenutna jakost, jakost svetlobe in temperatura. Količine in enote lahko preberemo v spodnji tabeli.

velikost

Izvedena količina

Izvedena količina je količina, katere enota izhaja iz glavne količine. Nekaj ​​primerov, ki jih pogosto uporabljamo, so hitrost. Hitrost dobimo iz dveh glavnih količin, in sicer dolžine in časa. Enote izpeljanih količin so znane kot izpeljane enote.

Kot kombinacijo ali izpeljanko glavne količine seveda dobimo veliko izpeljanih količin. Nekaj ​​primerov pa je razvidnih iz spodnje tabele.

magnituda2