Formula za površino trikotnika in kako to enostavno narediti

Leta 300 pred našim štetjem je Evklid izumil koncept, da je vsota treh kotov trikotnika 180 °. To je ena od značilnosti trikotne ravnine. Ta koncept prav tako pomembno prispeva, kot je iskanje dolžine stranice in dolžine kota, ki se bo prav tako razvil v formulo območja za trikotnik.

Ob tej priložnosti bomo razpravljali o formuli za površino trikotnika in o tem, kako ga najti, ter o primeru problema, ki vam lahko pomaga bolje razumeti. Najprej pa spoznajmo, kaj je trikotnik.

Trikotnik je oblika, ki ima tri stranice, tri oglišča in tri kote z vsoto 180º.

Z uporabo zgornje slike lahko preučimo značilnosti trikotne oblike, kot so:

  • Točke A, B in C so znane kot oglišča.
  • Črte AB, BC in CA imenujemo stranice trikotnika.
  • Različni trikotniki so vidni s stranskih dolžin in kotov, ki jih tvori trikotnik.

Trikotnik bo glede na dolžino stranic razdeljen na 3 vrste. Prvi je enakostranični trikotnik, trikotnik, katerega tri stranice so enake dolžine. Nato je enakokrak trikotnik, katerega dve od treh strani sta enaki. Na koncu obstaja še trikotnik, katerega tri stranice se razlikujejo po dolžini.

Trikotnike lahko poleg dolžine stranic ločimo tudi glede na kot. Tako kot pravokotni trikotnik, kjer je eden od kotov pravi kot, ki meri 90 °. Veliki ostri trikotnik ima vse kote manjše od 90 °, zadnji trikotnik pa je nenavaden, to je velik trikotnik z enim kotom večjim od 90 °.

Zdaj je čas, da začnemo preučevati formulo za površino trikotnika, kako ga najti, in tudi vzorčna vprašanja, ki vam bodo pomagala razumeti to snov.

Območna formula za trikotnik

Iskanje območja je nekaj, kar boste pogosto počeli pri preučevanju materiala z ravno obliko. Tokrat se bomo naučili najti površino trikotnika. Formula za površino trikotnika je tista, ki jo je zelo enostavno razumeti. Da bi določili površino trikotnika, moramo poznati dolžino osnove in višino trikotnika. Formula za površino trikotnika bo zapisana na naslednji način:

Površina = ½ x osnova x višina

Da bi ga lahko razumeli, si oglejmo naslednji primer težave.

Primer:

Risba trikotnika ima osnovo 40 cm in višino 10 cm. Izračunaj površino trikotnika.

Rešitev:

Območje = a.alas.high

L = 40 40,10

L = ½ x 400 = 200 cm²

Če se želite tega gradiva učiti naprej, lahko preizkusite Smart Class. Digitalna učna platforma 360 °, do katere lahko med učnim procesom dostopajo učenci, učitelji in starši. Smart Class uporablja integriran sistem za spremljanje in podporo razvoju učenja učencev. Tu se lahko naučite različnih predmetov, vključno z matematiko in gradnjo prostora.

Na voljo sta 2 paketa, in sicer Regular Smart Class in MBG Smart Class. Regular Smart Class je redni program Smart Class, ki ponuja različne pripomočke in ugodnosti za spletne učne dejavnosti.

MBG, kar pomeni garancija za vračilo denarja, je program Smart Class, ki ponuja povračila, če študentov ne povišajo, seveda pod določenimi pogoji.

Če se želite naučiti in vprašati več o tem gradivu, lahko preizkusite izdelek PROBLEM iz razreda Smart Class, na voljo pa so vam različna vprašanja o praksi. Tako boste lahko vadili z različnimi najboljšimi vprašanji. Uporabite tudi funkcijo BREZPLAČNO VPRAŠANJE, ki lahko odgovori na različna vprašanja o vprašanjih ali gradivu, ki ni bilo obvladano.

To je razprava o formuli območja za trikotnik, ki bi jo morali poznati. Če česa ne veste, zapišite svoje vprašanje v stolpec za komentarje.