Delitev celic z mejozo

Celice se razmnožujejo s postopkom delitve. Delitev celic je postopek, ko se celice delijo na dve ali več. Ima dve vrsti, in sicer mitotsko delitev in mejozo.

Mitoza je postopek, pri katerem somatska celica pomnoži kromosome v svojem celičnem jedru, da tvori dve enaki hčerinski celici. Medtem je mejoza vrsta delitve jedra, ki v hčerinskih celicah zmanjša število kromosomskih setov na polovico.

No, v tej razpravi bomo pregledali delitev celic z mejozo. Ta proces se zgodi v spolnih celicah in tvori štiri haploidne hčerinske celice. Tu se delitev zgodi dvakrat, in sicer mejoza I delitev in mejoza II delitev. Faze te delitve so razvidne na zgornji sliki.

Mejoza I. faza

Ta faza se začne po replikaciji starševskih kromosomov, da nastanejo kromatide, ki so enake fazi S. Na začetku profaze I se kromosomi skrajšajo, zgostijo in podvojijo. Nato se sredi profaze I centrosom premakne na nasprotni pol. Kromosomi tudi ne prečkajo več ali prečkajo več . Na koncu profaze I so konci klekljaste niti pritrjeni na dva kinetohora.

V profazi I obstajajo tudi različne stopnje, in sicer leptoten, zigoten, pahiten, diploten in diacineza.

(Preberite tudi: Živa bitja so sestavljena iz celic, kaj je to?)

Leptoten je postopek, ko se niti kromatina skrajšajo in zgostijo, da nastanejo homologni kromosomi. Žigoten se pojavi, ko sta homologna kromosoma blizu in se združita. Naslednja stopnja je pahiten, to je podvojitev ali replikacija kromosomov. Nato se izriše ali križi, kraj prehoda med obema krakoma kromosoma pa se imenuje hiasma. Na koncu še faza diacineze, ko se oblikujejo vreteno ali niti vretena.

mejoza2

Mejoza II. Faza

Ta faza je drugi cikel procesa mejoze in je podobna mitotskemu procesu. Razlika je v tem, da so celice, ki se delijo, haploidne in ne diploidne. V tej fazi II je število kromosomov med spolnim razmnoževanjem nespremenjeno. Ta postopek povzroča tudi genetske razlike zaradi križanj.

mejoza3