Preprosti načini iskanja trig vrednosti

Kot veja matematike je trigonometrija nedvomno ena najtežjih za učenje. Ne samo zato, ker se moramo tukaj naučiti številnih stvari, kot so trigonometrične funkcije, trigonometrične identitete ali trigonometrične primerjave, število formul, ki prihajajo z njimi, ni nič manj glavobol. Ni pretiravanje, če potem ta lekcija ni malo učencev manj ali celo ne mara.

Ampak hej, če to ne maram, še ne pomeni, da lahko pred tem pobegneš, kajne? V bistvu je mogoče obvladati vse predmete, odvisno od namere. V primeru trigonometrije je ena od stvari, ki jo je treba razumeti, trigonometrično razmerje posebnih kotov. Razumejte, da so koti posebni, ker imajo vrednosti trigonometričnega razmerja določen vzorec, ki ga je enostavno razumeti.

Preden bi razpravljali o trogonomtični primerjalni vrednosti posebnih kotov, bi bilo lepo, če bi najprej obravnavali znak za vrednost trigonometričnega razmerja na podlagi kvadranta. Metoda je preprosta, samo zapomnite si "ASTC", kar pomeni ALL, Sinus, Tangen in Cosine.

(Preberite tudi: Popolna trigonometrična tabela od 0 do 360º)

V kvadrantu I so vrednosti vseh (vseh) kotov pozitivne; v kvadrantu II je vrednost za greh pozitivna (razen sinusa je vrednost negativna); v kvadrantu III je vrednost tan pozitivna (razen negativne vrednosti tangente); medtem ko je v kvadrantu IV vrednost cos pozitivna (razen kosinusa negativna).

V spodnji tabeli opazite, da se vrednost sinusa začne od 0 do 1 in se vrne na 0. Medtem se kosinus začne od 1 do 0 in se vrne na 1 itd.

Če želite določiti pozitivno ali negativno, preprosto uporabite prej pojasnjeni koncept kvadranta.

trigonometrična privilegirana kotna tabela

trigonometrična kotna miza 210 do 360 stopinj

Zgoraj je tabela posebnih vrednosti trigonometričnih primerjalnih vrednosti. Glede na to, da število ni majhno, si je treba za lažje zapomniti kote od 0ᴼ do 90 make. Ostali lahko sledijo obstoječemu vzorcu.

Za sinus: 0> ½> ½√2> ½√3> 1> ½√3> ½√2> ½> 0

Za kosinus: 1> ½√3> ½√2> ½> 0> -½> -½√2> -½√3> -

Za tangento: 0> ⅓√3> 1 √3> -> -√3> -1> -⅓√3> 0

Recimo, da smo si na primer zapomnili kote 0ᴼ do 90ᴼ, kaj potem storiti, če se vprašamo za vrednosti sin 120ᴼ in cos 135ᴼ?

Poglej zgornjo tabelo, domnevajmo, da gre za zaporedje z vzorcem, ki se začne na 0, nato doda 30, doda 15 in znova doda 30 na kot 90ᴼ. Vzorec se ponovi pod kotom 360 sudut.

Če moramo zdaj najti vrednosti za sin 120ᴼ in cos 135ᴼ, moramo najprej zapomniti, da sta oba kota sosednja.

vogalna miza

Če ste si zapomnili obstoječe trigonometrične vzorce vrednosti, je enostavno vedeti, da je sinus 120ᴼ ½√3, kosinus 135ᴼ pa -½√2.